av一区二区三区无码忘忧草

av一区二区三区无码忘忧草

诸虫惟上半月头向上,可用药追之。一小儿肛门肿痛,出血水,年余未愈,忽吐血便血,皆成紫块,此肠胃积热,用圣济犀角地黄丸顿止。

后复伤食,服保和丸及三棱、槟榔之类,而更腹痛;服泻黄散,体重善噫,此脾气虚而下陷也,仍用六君、升麻、柴胡、木香而愈。小儿患之,多因禀赋积热,或食膏粱浓味,或乳母七情郁火所致。

若大便调和,烦渴饮冷,目淡青色,属病气实而形气虚,宜用抑肝散平之。桂枝加干葛汤治头痛、项背强KTKT,汗出恶风者。

胸腹汗者,四君子汤。栀子仁散治小便不通,脐腹胀闷,心神烦热。

后患吐泻不已,先用胃苓一小儿寒热呕吐,或泻青色,余谓脾虚肝木所乘也,用六君、柴胡、升麻治之而愈。久发之疟,宜补脾。

 若心火铄金,当抑心滋肺。一老年得子,四肢痿软,而恶风寒,见日则喜。

Leave a Reply